FANDOM


Kraljevski vitezovi
Royal knights
7 Kraljevskih Vitezova.
Slika Kraljevskih Vitezova iz sezone Digimon Granica

Kraljevski Vitezovi (守護騎士 shugo kishi), na engleskom "Royal Knights" (rojal najts). Grupa koja se sastoji od 13 mega legendarnih digimona, svetih čuvara digitalnog sveta. Grupu je osnovao Imperialdramon da služe bogu digitalnog sveta. Pojavljuju se u anime sezonama: Digimon Granica i Spasitelji; u manga sezonama: Digimon Letopisi, D-Sajber i Ukršteni Ratovi i u filmu Digimon X-Evolucija.
Lista VitezovaEdit

AlphamonEdit

Alphamon b
Ekvivalent:
AlphamonOuryuken

Alphamon (アルファモン Arufamon). Ime nastalo od grčkog slova alfa. Njegov ekvivalent AlphamonOuryuken.CraniummonEdit

Craniamon b
Ekvivalent:
/

Craniummon (クレニアムモン Kureniamumon), na engleskom "Craniamon" (Krejnijamon). Ime nastalo od engleske reči "Cranium" (krejnijum) što znači lobanja. Nema ekvivalenta.


DuftmonEdit

Leopardmon b
Ekvivalent:
DuftmonX

Duftmon (ドゥフトモン Doufutomon), na engleskom poznatiji kao "Leopardmon" (Liopardmon). Japansko ime nastalo od nemačke reči "Duft" (miris), a englesko od reči "Leopard". Njegov ekvivalent je DuftmonX.DukemonEdit

Gallantmon b
Ekvivalent:
DukemonX

Dukemon (デュークモン Deyuukumon), na engleskom poznatiji kao "Gallantmon" (Galantmon). Japansko ime nastalo od engleske reči "Duke" (vojvoda), a englesko od reči "galantno". Njegov ekvivalent je DukemonX.


ExamonEdit

Examon b
Ekvivalent:
/

Examon (エグザモン Eguzamon). Ime nastalo od reči eksabajt. Nema ekvivalenta.DynasmonEdit

Dynasmon b
Ekvivalent:
DynasmonX

Dynasmon (デュナスモン Deyunasumon), na engleskom "Dunusmon" (Danasmon). Ime nastalo od reči dinastija. Njegov ekvivalent je DynasmonX.


GankoomonEdit

Gankoomon b
Ekvivalent:
/

Gankoomon (ガンクゥモン Gankuumon). Ime dobio po Caru Ganku od Hana. Nema ekvivalenta.LordKnightmonEdit

Crusadermon b
Ekvivalent:
/

LordKnightmon (ロードナイトモン RoudoNaitomon), na engleskom poznatiji kao "Crusadermon" (Krasejdermon). Japansko ime nastalo od reči "Lord" (gospodar) i "Knight" (vitez), takođe je moguće da je njegovo ime igra reči "Rodonit" i "mon". Englesko ime nastalo od reči "Crusader" što znači Krstaš. Nema ekvivalenta.


MagnamonEdit

Magnamon b
Ekvivalent:
MagnamonX

Magnamon (マグナモン Magunamon). Ime nastalo od latinske reči "Magna" (veliko). Njegov ekvivalent je MagnamonX.OmegamonEdit

Omnimon b
Ekvivalent:
BlackOmegamon

Omegamon (オメガモン Omegamon), na engleskom poznatiji kao "Omnimon" (Omnimon). Japansko ime nastalo od grčkog slova "omega", a englesko od latinske reči "Omni" (sve). Njegovi ekvivalenti su BlackOmegamon i OmegamonX.


SleipmonEdit

Kentaurosmon b
Ekvivalent:
/

Sleipmon (スレイプモン Sureipumon), na engleskom poznatiji kao "Kentaurosmon" (Kentaurosmon). Japansko ime nastalo od mitološkog bića Slejpnira, a englesko od Kentaura. Nema ekvivalenta.UlforceVeedramonEdit

UlforceVeedramon b
Ekvivalent:
UlforceVeedramonX

UlforceVeedramon (アルフォースブイドラモン ArufoosuBuidoramon). Ime nastalo od reči "Ulforce" (Al-sila koju poseduje) i slova "V". Njegov ekvivalent je AlforsVidramonX.


RapidmonEdit

Rapidmon Armor b
Ekvivalent:
/

Rapidmon (ラピッドモン Rappidomon). Ime nastalo od engleske reči "rapid" (brzo). Nema ekvivalenta. Još uvek nije zvanično potvrđeno da pripada Kraljevskim vitezovima.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.